A- A A+
Projekty unijne

Aktualności

Obwieszczenie RDOŚ

icon Obwieszczenie RDOŚ (567.11 kB)

Informacja


Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono pod pozycją nr RIOS/B-000023/10 dane dotyczące wydania  postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.: „Stacja paliw płynnych WYGODA IV w gminie Mszana“ oraz zakresu raportu

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142  z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 29 grudnia  2010 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Informacja

Urząd Gminy w Mszanie informuje, że zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu pracy w dniu 24 grudnia 2010 r. Urząd oraz Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją numer RIOS/B-000022/10 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono dane dotyczące wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.: „Budowa zakładu ślusarskiego w Połomi przy ul. Centralnej“.

Czytaj więcej...

Informacja

Z dniem 27 grudnia 2010r·nastąpi·zmiana siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.·
·Nowy adres: 44-304 Wodzisław Śl. oś. 1 Maja 16 D
·W związku z powyższym w dniach 22-28 grudnia 2010r. mogą nastąpić utrudnienia w funkcjonowaniu inspektoratu ze względu na przeprowadzkę do nowych pomieszczeń biurowych

Informacja o zakończeniu naboru wniosków

Urząd Gminy w Mszanie informuje, że z dniem 20.12.2010r. kończy się termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji w przedmiocie:

  1. budowy odcinka kanalizacyjnego
  2. usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest
  3. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  4. zakupu źródeł ciepła zastosowanych w budynkach mieszkalnych
Nabór zostanie wznowiony z chwilą uchwalenia nowego regulaminu udzielania dotacji na ww. cele.
Czytaj więcej...

Twoja krew szaną na życie

Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Wójt Gminy Mszana organizuje Akcję Honorowego Oddawania Krwi.

dzeń: 20.12.2010 godz. 8.00-11.00
miejsce: parking przy Urzędzie Gminy Mszana
Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 9 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa ukazała się informacja o przedłużonym terminie składania wniosków na nabycie udziałów spółki Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem. Termin został przedłużony do dnia 31 stycznia 2011 r., do godziny 12.00 czasu warszawskiego.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Urząd Gminy w Mszanie ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia czynności spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011), na terenie Gminy Mszana

Czytaj więcej...

Wyniki II tury wyborów

Jerzy Grzegoszczyk - 1175
Mirosław Szymanek - 1592

icon Wyniki II tury wyborów na Wójta Gminy Mszana (88.21 kB)

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie