A- A A+
Projekty unijne

Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Wojewoda Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z odziałem społeczeństwa inwestycji p.n. 'Budowa Drogi głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie" - Etap II.
Czytaj więcej...

Dopalacze - wypalacze

Przedstawiamy materiały Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach dotyczące dopalaczy.

Czytaj więcej...

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

icon Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Wyborczej (347.71 kB)

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją numer RIOS/A-085/10 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono dane dotyczące złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji p.n.: „Budowa zakładu ślusarskiego w Połomi przy ul. Centralnej“.
Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 25 października 2010 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Test sprawności syren alarmowych

Wójt Gminy w Mszanie działając na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) oraz § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania i alarmowania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1415) informuje, że w dniu 21 października 2010 r. o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
Czytaj więcej...

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MSZANIE

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MSZANIE z dnia 8 października 2010 r. o miejscu, dniach i godzinach pełnionych dyżurów oraz o składzie w związku z wyborami do Rady Gminy Mszana oraz Wójta Gminy Mszana zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.
Czytaj więcej...

Ogłoszenie

" /
Wójt Gminy Mszana informuje, iż w okresie 05.10.2010 r. - 15.11.2010 r. na terenie Gminy Mszana zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Czytaj więcej...

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IF/IIIa/5340/36/10 z dnia 14 września 2010 dot. "Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933- ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A1 w Mszanie" - Etap II
Czytaj więcej...

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta Gminy Mszana

icon Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania (25.85 kB)
icon Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych (26.63 kB)

Sesja Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 27 września 2010 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.
Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie