A- A A+
Projekty unijne

Informacja zbiorcza na temat gospodarki odpadami

Wykonując ustawowy obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Mszana udostępnia następujące informacje za dany rok:

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały

Zgodnie z Zarządzeniem Nr AEI.0050.96.2021 Wójta Gminy Mszana z dnia 1.06.2021 r., w dniach od 01.06.2021 r. do 07.06.2021 r. przeprowadzone zostały konsultacje z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Mszana w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czytaj więcej...

Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały

Wójt Gminy Mszana informuje, że w dniach od 1 do 7 czerwca 2021 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Mszana oraz zasad jego używania.

Czytaj więcej...

Rusza pomoc dla pszczelarzy z ARiMR

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika obsługi - pracownik gospodarczy w Urzędzie Gminy Mszana

Urząd Gminy Mszana ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko obsługi robotnik gospodarczy

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Mszana

Na podstawie § 8 pkt 1 Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Mszana, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr AEI.120.24.2012 Wójta Gminy Mszana z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Mszana, informuje się o zbędnych, używanych składnikach majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży:

Czytaj więcej...

Szpital w Jastrzębiu Zdroju już nie jest tylko covidowy

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zgodnie z decyzją wojewody szpital przestaje być szpitalem wyłącznie covidowym.

Czytaj więcej...

Informacja o krajowych ćwiczeniach alarmowych Renegade

Wójt Gminy Mszana, działając na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856)
w związku z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwościach organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96 z późn. zm.) informuje, że w dniach 17-21 maja 2021 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21.

Czytaj więcej...

Powstaje nowy profil rehabilitacji dla rolników po przebytej chorobie COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała i wdraża nowy profil rehabilitacji, w związku z trwającą epidemią i zapotrzebowaniem na rehabilitację leczniczą, która jest kierowana do pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Czytaj więcej...

ARiMR oferuje pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

Czytaj więcej...

Stacjonarne punkty bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie powiatu pozostają otwarte

Informujemy, że stacjonarne punkty bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie Powiatu Wodzisławskiego pozostają otwarte.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie