A- A A+

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.: PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W POŁOMI

Gmina Mszana na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj.  Dz. U. z 2017, poz. 2222 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, informuje, że opracowywana jest dokumentacja projektowa dla planowanej inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej  - etap 2 od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej  w Połomi”.

 

Przebudową zostanie objęty odcinek drogi gminnej od wiaduktu nad autostradą A1 do skrzyżowania z drogą powiatową ul Centralną ( nr DP 5018S) o długości 686,0 m oraz odcinek od skrzyżowania       ul. Szkolnej przy krzyżu do zjazdu do szkoły o długości 77,0 m.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- korektę poziomą geometrii drogi i skrzyżowań do wymaganych parametrów technicznych;

- poszerzenie jezdni drogi do szerokości 6,0 m;

- budowę i przebudowę chodników;

- budowę kanalizacji deszczowej;

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z przebudową drogi;

- przebudowę skrzyżowań i zjazdów;

- przebudowę i budowę miejsc postojowych w pasie drogowym;

- przebudowę istniejących przepustów;

- budowę nowego przepustu;

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie ulic Szkolnej kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust.7-7k Ustawy.

W związku z powyższym zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych
    z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Gmina Mszana informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 7 Ustawy jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Mszana pod adresem http://www.mszana.ug.gov.pl/mszana/ogloszenia oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie