A- A A+
Projekty unijne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 994) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 755) Wójt Gminy Mszana wykłada do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od 02.11.2018 r. – 23.11.2018 r. „Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Mszana na lata 2018 - 2033”.

 

Z wyłożonym do publicznego wglądu dokumentem można się zapoznać w Urzędzie Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44 – 325 Mszana w godzinach pracy Urzędu. Dokument ten jest również dołączony w formie załącznika do niniejszego obwieszczenia. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Mszana mają prawo składać, w wyżej wymienionym terminie do wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego dokumentu.


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie