XVII Ogólnokrajowy konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne Szczegóły konkursu

Kasa Rolneczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XVII Ogólnokrajowy konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne w kategorii godpodarstwa indywidualne