A- A A+
Projekty unijne

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

O G Ł O S Z E N I E w sprawie przystąpienia do sporządzenia:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 969/7 i 966/7 w Mszanie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 588/53 i 589/53
w Połomi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mszana uchwały nr:
1) XXIII/157/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 969/7 i 966/7 w Mszanie;
2) XXIII/158/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 588/53 i 589/53 w Połomi;
3) XXIII/159/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych w formie papierowej, w Urzędzie Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 4.11.2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam również o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognoz w Urzędzie Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. 4.11.2020 r.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Mszana pod adresem https://www.mszana.finn.pl/ w zakładce RODO.

 


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie