Protokół z konsultacji społecznych projektów uchwał

Protokół z dnia 18 listopada 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie:

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana.
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:
Pobierz plik (protokol.pdf)protokol.pdf[Protokół z konsultacji]274 kB