A- A A+

Grafik dyżurów Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Grafik całodobowego alarmowania/dyżurów członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na miesiąc grudzień

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko RDOŚ w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Pana Jacka Seweryńskiego - pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, 21 kwietnia 2011 r. prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich - etap I (dokumentacja środowiskowa). Więcej w obwieszczeniu.

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że sporządzony został protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w Wodzisławskim Centrum Kultury. Więcej w obwieszczeniu.

 

 

Dzień Otwarty Notariatu

W najbliższą sobotę, 26 listopada, Polski Samorząd Notarialny organizuje po raz drugi Dzień Otwarty Notariatu. którego głównym tematem będzie ochrona i zarządzanie majątkiem rodziny. Rozumiane są przez to przede wszystkim relacje majątkowe między małżonkami, darowizny i inne formy przekazywania własności w obrębie rodziny oraz zmniejszenie ryzyka wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla rolników

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Wodzisławiu Śląskim zaprasza  do wzięcia udziału w szkoleniu  „Produkcja mięsa  wysokiej jakości  szansą  opłacalności produkcji zwierzęcej w województwie śląskim”.

Czytaj więcej...

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W POŁOMI PRZY UL. CENTRALNEJ 93

 

Wójt Gminy w Mszanie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 42,48m2, znajdującego się w budynku tzw. „Starej Szkoły” w miejscowości Połomia, przy ul. Centralnej 93, stanowiącym mienie komunalne Gminy Mszana.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r.   poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 23 listopada 2011 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie DGP

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie Drogi Głównej Południowej

 

 

 

 

Informacja

Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 ze zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono pod pozycją nr RIOS.000117.2011 dane dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Stacja paliw płynnych WYGODA IV w gminie Mszana“.

Czytaj więcej...

Harmonogram polowań w naszym obwodzie

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Gminy informuje, że w lasach na terenie naszych miejscowości trwają zbiorowe polowania prowadzone przez myśliwych z Kół Łowieckich z naszego okręgu.

Czytaj więcej...

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym na terenie województwa śląskiego - informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia uzyskasz dzwoniąc na całodobowy bezpłatny numer 800 100 022.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie