A- A A+

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów sportowych Gminy Mszana

Informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/54/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25.10.2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Mszana w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Zarządzeniem Wójta Gminy Mszana Nr AEI.0050.44.2018 z dnia 8.03.2018  r. przyznano następujące dotacje:

Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Mszana ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. P.POŻ i Zarządzania Kryzysowego.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji społecznych ws. przyznawania nagród

Protokół z dnia 7 marca 2018 r. z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Czytaj więcej...

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Katowicach

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badanich ankietowych ws. badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji ws. udzielania dotacji z zakresu ochrony środowiska

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z dnia 02.03.2018 roku z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszana.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz do komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Zgłoś się do konkursu na "Mikroprzedsiębiorcę roku"

Stowarzyszenie „Inicjatywa Firm Rodzinnych” zaprasza do udziału w Konkursie „Mikroprzedsiębiorca Roku”.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu konsultacji projektu uchwały ws. przyznawania nagród

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 28.02.2018 r. do 07.03.2018 r. do godz. 14.00 zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych ws. udzielania dotacji

Wójt Gminy Mszana zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia przez Radę Gminy Mszana uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych ws. przyznawania nagród

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 28.02.2018 r. do 08.03.2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Mszana  w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji ws. miejsca realizacji obowiązku szkolnego

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej w Połomi.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie