A- A A+

Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z dnia 26.09.2011 roku z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie  ustanowienia logo Gminy Mszana

Czytaj więcej...

OPS zaprasza na wycieczkę do Zakopanego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem, z terenu gminy Mszana, na wycieczkę do Zakopanego w dniu 1 października br. Wpisowe wynosi 10 zł za osobę.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od  20.09.2011 r. do 23.09.2011 r. zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne  dotyczące projektu uchwały w sprawie ustanowienia logo Gminy Mszana.
Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia
nr AEI.0050.131.2011 z dnia 19.09.2011 r.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

W związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Stacja paliw płynnych WYGODA IV”, działając na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 za zm.), w związku z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.08.199.1227 ze zm.)

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu  26 września 2011 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Czytaj więcej...

Rozprawa administracyjna w sprawie DGP

10 października 2011 r. o godzinie 16.00 w Sali Klubowej Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 17 zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, dotycząca planowanego przedsięwzięcia pn.: "Opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i sąsiednich gmin - etap I (dokumentacja środowiskowa".

 

 

Awaria telefonów w chorzowskim Planetarium

Dyrekcja Planetarium Śląskiego w Chorzowie informuje, że nie działają telefony ani strona internetowa chorzowskiego obserwatorium. Wszyscy, którzy chcą się umówić na lekcje w Planetarium, proszeni są o kontakt pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu +48 532 496 905.

Czytaj więcej...

Programy unijne dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o ostatnich możliwościach uzyskania dotacji na inwestycje. Środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw w okresie programowania 2007-2013
jest coraz mniej. Jednostki, które nimi dysponowały przeprowadziły już większość naborów wniosków, gdyż niewykorzystane środki z danego okresu programowania należy zwrócić do budżetu UE. Jest jednak jeszcze kilka szans na dotacje do końca tego roku.

Czytaj więcej...

Mija termin składania wniosków o stypendia szkolne

Przypominamy, że w najbliższy czwartek, 15 września, mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Uprawnieni do niego są uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł. Wniosek  jest do pobrania w Urzędzie Gminy Mszana, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej urzędu (Oświata, zakładka "Pomoc materialna").

Spotkanie dla rolników w Połomi

Wodzisławskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju organizuje cykl spotkań dla rolników w temacie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Czytaj więcej...

XII edycja konkursu "Sposób na sukces"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza osoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, związki, stowarzyszenia, organizacje branżowe rolników, organizacje pozarządowe, samorządy gminne i powiatowe  (z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) do udziału w XII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na koncert powstańczy


Marszałek województwa śląskiego zaprasza na koncert z okazji 90 rocznicy III Powstania Śląskiego i Światowego Zjazdu Ślązaków. „Nas w powstaniu nie było...”  to widowisko artystyczne poświęcone jednemu z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego regionu. III Powstanie Śląskie zakończyło się dużym sukcesem politycznym – „powrotem Śląska do Macierzy” – dzięki zwycięstwom militarnym oraz działalności Wojciecha Korfantego.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie