A- A A+

Szkolenie dla rolników w Połomi

alt

Uwaga rolnicy! 28 i 29 czerwca  w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Połomi odbędzie się szkolenie chemizacyjne dla rolników stosujących w uprawach środki ochrony roślin. W obydwa dni kurs rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do ok. 13.00-14.00.

Czytaj więcej...

Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”

alt

Wójt Gminy Mszana informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. Nr 111 poz. 652) istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach

alt

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od  14.06.2011 r. do 20.06.2011 r. zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana. Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.80.2011 z dnia 13.06.2011 r.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od  14.06.2011 r. do 20.06.2011 r. zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne  dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu
i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszana.

 

Czytaj więcej...

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

alt

W związku z wyborami ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i do Sądu  Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim informujemy, że jest już dostępna Karta zgłoszenia kandydata na ławnika, zgodna z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości określającym wzór Karty zgłoszenia.

Czytaj więcej...

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015

alt
Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) Rada Gminy Mszana  wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i do Sądu  Rejonowego w Wodzisławiu Śl.  do końca października 2011 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach w piśmie z dnia 28 kwietnia 2011 r. wystąpił do Rady Gminy Mszana o dokonanie wyboru ławników w następującej ilości:

- do Sądu Okręgowego w Gliwicach  - 1 ławnik
- do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.  -  2 ławników

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

alt
Wójt Gminy Mszana informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U.08.199.1227 ze zm./, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono pod pozycją nr RIOS.000054.2011 dane dotyczące wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.: „Budowa kontenerowej stacji na olej napędowy typu – ON na działkach nr 1516/125, 1586/107, 1657/99 oraz 1652/98 w Mszanie”.
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Urząd Gminy Mszana informuje, że w dniach 06.06 – 10.06.2011 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

 

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie hydrologiczne

Wójt Gminy w Mszanie działając na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3. ustawy  z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) przedstawia:Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie o burzach z gradem

Data i godzina wydania: 01.06.2011 - godz. 10:40.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

alt

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Mszana zaprasza mieszkańców sołectwa Mszana na Zebranie Informacyjne poświęcone tematowi dotacji do inwestycji proekologicznych oraz możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Zebranie odbędzie się 8 czerwca 2011 roku, tj. środa, o godzinie 16:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie.

 

 

 

Wójt Gminy Mszana
mgr Mirosław Szymanek

Ogłoszenie

alt

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Mszana zaprasza mieszkańców sołectw Połomia i Gogołowa na Zebranie Informacyjne poświęcone tematowi dotacji do inwestycji proekologicznych oraz możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Zebranie odbędzie się 7 czerwca 2011 roku, tj. wtorek, o godzinie 16:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Połomi.


Wójt Gminy Mszana

mgr Mirosław Szymanek

Gdzie zgłaszać szkody łowieckie

alt

Koło łowieckie „Pod Klonem” w Wodzisławiu Śląskim informuje, że zgłoszenia szkód łowieckich przyjmuje kol. Jerzy Bujok, zam. w Wodzisławiu Śląskim. Można się z nim kontaktować pod numerem tel.: 32/455 25 05.

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie