A- A A+

Bezpieczne Ferie Zimowe. Porady dla uczestników wypoczynku zorganizowanego

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż jest koordynatorem akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Bezpieczne ferie 2019”, której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej.

Czytaj więcej...

ZUS informuje: nowy "Płatnik" już do pobrania

Jedną ze zmian, która obowiązuje od stycznia 2019 r. było wprowadzenie projektu e-akta, czyli skrócenie okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50. do 10. lat.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz do komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Już 8 tysięcy firm chce skorzystać z małego ZUS

Już ponad 8 tys. przedsiębiorców z województwa śląskiego zdecydowało się przejść w 2019 roku na mały ZUS. To dane na poniedziałkowe południe.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Mszana

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 tekst jednolity z późn. zm.) Wójt Gminy Mszana ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Mszana w 2019 r. w zakresie:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku

Wójt Gminy Mszana ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Mszana w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku.

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z dnia 28 grudnia 2018r. z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019- 2023

Czytaj więcej...

Informacja o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 21 grudnia 2018r. do 27 grudnia 2018r. do godz. 15.00 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019- 2023.

Czytaj więcej...

Legalna niania - korzyści dla rodziców i opiekunki. Informacja ZUS

Rodzic, który chce zatrudnić nianię do opieki na swoim dzieckiem musi najpierw zawrzeć z nianią tzw. umowę uaktywniającą.

Czytaj więcej...

Informacja o badaniu ankietowym Urzędu Statystycznego w Katowicach

W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie