A- A A+
Projekty unijne

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) [dalej UPZP] oraz art. 29, 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) [dalej UOOŚ] a także stosownie do uchwały Rady Gminy Mszana Nr XIX/140/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [dalej projekt planu].

Wyłożenie projektu planu odbywać się będzie w dniach od 26 stycznia 2021 r. do 19 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mszana (ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana) w poniedziałek w godz. od 800 do 1700, od wtorku do czwartku w godz. od 800 do 1530 , w piątek w godz. od 800 do 1400 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mszana pod adresem: https://www.mszana.finn.pl/  w zakładce Obwieszczenia. Ponadto, dodatkowe informacje dotyczące projektu planu będzie można również uzyskać pod numerem telefonu 32 475 97 45.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w dniu 16 lutego 2021 r. o godzinie 1500. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszana w zakładce Obwieszczenia dnia 9 lutego 2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust 1 UPZP każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi .

Stosownie do art. 8c i art. 18 ust. 1 uwagi mogą być wnoszone do Wójta Gminy Mszana w terminie do dnia 9 marca 2021 r. w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Mszana (ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie, zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1 UOOŚ, uwagi do prognozy oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mszana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2021 r.

Zgodnie z art. 40 UOOŚ uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby ze wskazaniem nieruchomości, których uwaga dotyczy.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mszana pod adresem https://www.mszana.finn.pl/ w zakładce RODO.

Informacja o badaniu ankietowym Urzędu Statystycznego w Katowicach

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach o badaniu ankietowym PKZ (Uczestnictwo mieszkańców Polski / rezydentów w podróżach) przeprowadzanym w dniach 2 - 20 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

Informacja o badaniu ankietowym koniunktury w gospodarstwie rolnym

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badaniu ankietowym AK-R (*Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym*) przeprowadzanym w dniach 15 - 29 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

ZUS informuje: można już wnioskować o zwolnienie z opłacania składek

Od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek oraz o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w ramach najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął już pierwsze wnioski o pomoc.

Czytaj więcej...

Informacja ws. potwierdzania przez Wójta Gminy Mszana umów dzierżaw zawieranych przez rolników

Wójt Gminy Mszana informuje, że od dnia 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U.2020, poz.174).

Czytaj więcej...

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - wnioski o dofinansowanie można składać tylko do 30 grudnia

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Program obejmuje rodziny rolnicze.

Czytaj więcej...

ARiMR informuje: koniec roku - koniec trzech naborów PROW

Warto się pospieszyć. Z końcem bieżącego roku upływają terminy naborów wniosków o wsparcie w trzech działaniach realizowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

Informacja o Dyktandzie Zimowym

Co można robić w domu podczas nadchodzących ferii? Proponujemy udowodnić znajomość ortografii i zawalczyć o nagrody rzeczowe! Do tej rozwijającej zabawy pod nazwą Dyktando Zimowe zachęca serwis edukacyjny Dyktanda.pl.

Czytaj więcej...

Upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent.

Czytaj więcej...

ARiMR: dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-go roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji społecznych projektów uchwał

Protokół z dnia 18 listopada 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie:

Czytaj więcej...

Świąteczny rozkład jazdy autobusów MZK

W Wigilię i w Sylwestra obowiązuje rozkład jazdy na dni robocze wolne od nauki szkolnej. W Wigilię autobusy komunikacji miejskiej zjadą do bazy w
godz. 16.00-18.00, w Sylwestra pomiędzy 18.00-20.00.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie