A- A A+

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 994) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 755) Wójt Gminy Mszana wykłada do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od 02.11.2018 r. – 23.11.2018 r. „Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Mszana na lata 2018 - 2033”.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji ws. zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Mszana w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Czytaj więcej...

Konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

Trwa XXIV Konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu opublikują w 2018 roku materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji ws. Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Protokół z dnia 12 października 2018 r. z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji społecznych dot. nadania nazwy ul. w Gogołowej

Na podstawie zarzadzenia nr AEI.0050.156.2018 z dnia 02.10.2018 roku Wójta Gminy Mszana przeprowadzono konsultacje społeczne, których przedmiotem było zebranie opinii i propozycji mieszkańców Gminy Mszana na temat nadania nazwy ulicy (droga wewnętrzna) w Gogołowej, zgodnie z ww. zarządzeniem. 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Mszana informuje, że w dniach od 05.10.2018 r. do 12.10.2018 r. do godziny 12:00 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne ws. Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach 4.10.2018 r. do 11.10.2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2019 r. 

Czytaj więcej...

"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" - nabór wniosków

LGD "Morawskie Wrota" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzialania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach objętego PROW na lata 2014 - 2020. 

Czytaj więcej...

Zaproszenie do konsultacji społecznych ws. nadania nazwy ulicy w Gogołowej

Wójt Gminy Mszana zaprasza do konsultacji społecznych ws. nadania nazwy ulicy drogi wewnetrznej w Gogołowej - ulica "Spokojna". 

Czytaj więcej...

Rolniku możesz uzyskać pomoc finansową

Poszkodowani rolnicy w wyniku wystąpienia w bieżącym roku zjawiska suszy lub powodzi, mogą składać wnioski do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu uzyskania stosownej pomocy finansowej. 

Czytaj więcej...

Informacja o jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż w dniach 19-28 września br. na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie