A- A A+

Ciekawe imprezy w ramach LGD Morawskie Wrota - zapraszamy

Mieszkańcy wszystkich Gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania "Morawskie Wrota" są zapraszani na ciekawe imprezy, jakie odbędą się pod szyldem stowarzyszenia: Kajakowe Soboty dla Seniorów, Turniej Tenisa Ziemnego oraz Międzynarodowe Zawody Pływackie.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektów uchwał dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Mszana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mszana Nr AEI.0050.130.2018 z dnia 20.08.2018 r. w okresie od 20.08.2018 r. do 27.08.2018 r. przeprowadzone były konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Mszana w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Mszana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Czytaj więcej...

Głosuj na gospodarstwo ze śląskiego! Wystartował ogólnopolski Internetowy Konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Mieszkańcy województwa śląskiego już w zeszłym roku pokazali swoją moc - dzięki ich głosom w internetowym konkursie na najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w Polsce zwyciężyło wtedy gospodarstwo Arkadiusza Parkitnego (ze wsi Konieczki, w gminie Panki, powiecie kłobuckim) w województwie śląskim, zdobywając prawie jedną trzecią głosów.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne ws. sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy

Na podstawie Zarządzenia Nr z dnia 20.08.2018 r. Wójta Gminy Mszana zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Mszana w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszana oraz zasad usytuowania na terenie gminy Mszana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Czytaj więcej...

Utrudnienia w ruchu drogowym z powodu wyścigu kolarskiego

W poniedziałek 6 sierpnia drogami naszego regionu przejedzie wyścig kolarski Tour de Pologne. Zawodnicy pojawią się pomiędzy godz. 16.00 - 18.00 m.in. w Ornontowicach, Orzeszu, Palowicach, Szczygłowicach, Żorach, Jastrzębiu-Zdroju, Mszanie, Świerklanach, Rybniku, Książenicach. W związku z tym na niektórych odcinkach nastąpi czasowe wstrzymanie ruchu pojazdów. Pojawią się także drobne zmiany w rozkładzie jazdy autobusów MZK.

Czytaj więcej...

Ankieta Koniunktury w Gospodarstwie Rolnym

Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadza badania ankietowe pt. "Ankieta Koniunktury w Gospodarstwie Rolnym". 

Czytaj więcej...

Analiza wody Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Informacja Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji o analizie wody dostarczanej mieszkańcom. 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Mszana z dnia 8 września 2015 r. Nr X/67/2015 zawiadamiam wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.07.2018 r. do 16.08.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, pok. Nr 28 w godz. od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana, odbędzie się w dniu 13.08.2018 r. w Urzędzie Gminy Mszana, sali nr 10(Sala Posiedzeń), o godz. 16.00.

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.: PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W POŁOMI

Gmina Mszana na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj.  Dz. U. z 2017, poz. 2222 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, informuje, że opracowywana jest dokumentacja projektowa dla planowanej inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej  - etap 2 od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej  w Połomi”.

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.: PRZEBUDOWA ULIC TUSKERA I MICKIEWICZA W MSZANIE

Gmina Mszana na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2222 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, informuje, że opracowywana jest dokumentacja projektowa dla planowanej inwestycji pn.: „Przebudowa ulic Tuskera i Mickiewicza w Mszanie”.

Czytaj więcej...

Wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej w Mszanie

Urząd Gminy w Mszanie zgodnie z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1677) informuje, iż w roku 2018 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa otrzymała Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza w Mszanie. Wysokość wsparcia wynosi 12.000,00 zł.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie