A- A A+

Legalna niania - korzyści dla rodziców i opiekunki. Informacja ZUS

Rodzic, który chce zatrudnić nianię do opieki na swoim dzieckiem musi najpierw zawrzeć z nianią tzw. umowę uaktywniającą.

Czytaj więcej...

Informacja o badaniu ankietowym Urzędu Statystycznego w Katowicach

W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Czytaj więcej...

Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Przedmiotem konsultacji były projekty aktów prawa miejscowego -  uchwał Rady Gminy Mszana w sprawie :

- opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana  na 2019 rok

- stawek podatku od środków transportu  na 2019 rok

- wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana   na 2019 rok

- wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz zwolnień od tego podatku na 2019 rok

Załączniki:
Pobierz plik (protokół.pdf)protokół.pdf[ ]252 kB

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/53/2018 Rady Gminy Mszana w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Wójt Gminy Mszana zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Mszanie w wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mszana z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie