Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury - 28.02.2019

Zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana.

 

Porządek posiedzenia:
1. Działania proekologiczne i dofinansowanie do wymiany urządzeń grzewczych w 2019 roku.
2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2019 roku.
3. Omówienie przyjętych do realizacji w roku 2019 zadań inwestycyjnych i remontowych, przedstawienie harmonogramu ich realizacji.
4. Analiza kosztów funkcjonowania OPS za 2018 rok.
5. Sprawy bieżące.

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury
/-/ Marek Kotula