A- A A+

Po posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury 25.03.2019

Komisja Budżetu i Infrastruktury miała swoje posiedzenie 25 marca i było ono połączone z posiedzeniem Komisji Spraw Społecznych w celu omówienia tematów związanych z oświatą i kulturą, które znajdują się w planach pracy obydwu komisji.


Na posiedzeniu analizowano:
- koszty i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie w 2018 roku - temat omówił Rafał Jabłoński – dyrektor GOKiR.
- koszty i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku - temat omówiła dyrektor placówki, Pani Eliza Sicińska-Hajska.
- koszty funkcjonowania jednostek oświatowych za 2018 rok i utrzymanie infrastruktury oświatowej. temat omawiali dyrektorzy i księgowe Zespołu Szkół w Gogołowej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi, Przedszkola „Wesoły Dzwoneczek” w Mszanie oraz Szkoły Podstawowej w Mszanie.


Następnie omawiano planowaną od nowego roku szkolnego sieć publicznych szkół podstawowych, tj. trzy szkoły podstawowe:
1) Szkołę Podstawową im. św. Kazimierza w Mszanie z obwodem obejmującym sołectwo Mszana;
2) Szkołę Podstawową w Połomi z obwodem obejmującym tylko sołectwo Połomia (wcześniej w obwodzie było również sołectwo Gogołowa);
3) Szkołę Podstawową w Gogołowej z obwodem obejmującym sołectwo Gogołowa.
Komisja Budżetu i Infrastruktury jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Mszana i określenia granic ich obwodów.


Następnie omawiano projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana. W sieci uwzględniono funkcjonujące na terenie Gminy Mszana dwa publiczne przedszkola, czyli przedszkole w Mszanie i w Połomi. W związku ze zmianą w 2018 roku nazwy Gminnego Przedszkola w Mszanie na Przedszkole "Wesoły dzwoneczek" do uchwały wprowadzono nową nazwę.
Komisja Budżetu i Infrastruktury jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt.


W sprawach bieżących omawiano projekt uchwały w sprawie zasad nabywania do gminnego zasobu nieruchomości położonych na terenie Gminy Mszana, na których zlokalizowane są drogi wewnętrzne (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) obsługujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Do Urzędu Gminy wpływa wiele wniosków mieszkańców o przejęcie przez Gminę dróg wewnętrznych. Są to działki nie wydzielone, a więc nie będące działkami drogowymi. Do tej pory Gmina na swój koszt zlecała podział geodecie, po czym nieruchomość była przejmowana od mieszkańca za przysłowiową złotówkę. Jednak w związku z dużą ilością takich spraw zgłaszanych przez mieszkańców, celem dostosowania do obowiązujących przepisów i usystematyzowania procedur wskazane jest, tak jak robi to wiele innych gmin, aby przejmować jedynie działki drogowe już wydzielone przez mieszkańców.
Po dyskusji w głosowaniu Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.

 

  • 2019_03_budzetowa_i_spoleczna_01
  • 2019_03_budzetowa_i_spoleczna_02
  • 2019_03_budzetowa_i_spoleczna_03
  • 2019_03_budzetowa_i_spoleczna_04

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie