A- A A+
Projekty unijne

Po posiedzeniu Komisji 22 stycznia 2020 r.

22 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury. Komisja zapoznała się z realizacją Funduszu Sołeckiego w 2019 roku i zadaniami planowanymi do realizacji w ramach funduszu w roku bieżącym.


W tym roku fundusz na każde sołectwo wynosi po 43.377 zł. Zadania proponują Rady Sołeckie, a uchwalają poszczególnie Zebrania Wiejskie.
Zadania zrealizowane i do realizacji znajdują się w protokole z posiedzenia.


W sprawach bieżących Komisja opiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję:
- Projekt uchwały w sprawie określenia trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mszana - został zaopiniowany pozytywnie;
- projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/94/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług we zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Komisja zaopiniowała pozytywnie
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2020 roku - został zaopiniowany pozytywnie
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Mszana - Komisja zaopiniowała pozytywnie.


Omawiano również zapisy regulaminu przyznawania dotacji do wymiany kotłów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na 2020 rok. Projekt uchwały omówiła Pani Dorota Rajszys, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych. W projekcie uchwały proponuje się, tak jak w roku ubiegłym, nabór wniosków w okresie kilku dni, a następnie losowanie kolejności przyznania dotacji, jeśli chętnych będzie więcej niż posiadanych środków. Pozwoli to uniknąć nocnych kolejek pod urzędem. Planowane jest dofinansowanie w 2020 roku do 100 inwestycji, w kwocie takiej jak w roku poprzednim, czyli do 5.000,00 złotych każda.


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. Musi on zostać wysłany do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będzie też poddany konsultacjom społecznym i procedowany na kolejnej sesji.


Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie