A- A A+
Projekty unijne

Po posiedzeniu Komisji 17 lutego 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2020 r. Komisja Budżetu i Infrastruktury zapoznała się z wykazem przyjętych do realizacji w roku 2020 zadań inwestycyjnych i remontowych wraz z harmonogramem ich realizacji.


Przedstawiono także działania Gminy na rzecz poprawy jakości powietrza oraz inne działania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami komunalnymi w 2019 r.
Szczegóły znajdują się w protokole z posiedzenia.


W sprawach bieżących Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał budżetowych:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027;
oraz w sprawie zmian w budżecie Gminy Mszana na 2020 rok ;
- w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2020 roku
- projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/94/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– obie te uchwały zostały już podjęte na poprzedniej sesji, jednak nadzór prawny wojewody zakwestionował je wskazując, że muszą to być akty prawa miejscowego. Obie uchwały należy więc uchylić i wprowadzić zapisy, że będą obowiązywać po 14 dniach od opublikowania.


Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mszana.


Pozytywnie zaopiniowano również projekt uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu. Pomoc dotyczy współfinansowania działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.


Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie