Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury w dniu 19 sierpnia 2020r.

Zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2020 roku o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury z dn. 22 czerwca 2020 r.
3. Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
4. Omówienie przyjętych do realizacji w 2020 roku remontów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz chodników wzdłuż tych dróg w ramach zadań współfinansowanych ze środków z budżetu gminy.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury
/-/ Beata Wieszołek