A- A A+
Projekty unijne

Informacja z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury z dn. 28.01.2021

28 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana.


Radni zapoznali się z informacją o środkach pozyskanych z Fundacji JSW za lata 2019 – 2020. W 2019 roku Gmina i jej jednostki podległe takie jak szkoły, przedszkola, ośrodek kultury, biblioteka, ośrodek sportu, ośrodek pomocy społecznej oraz stowarzyszenia działające w Gminie Mszana pozyskały z Fundacji JSW 564,9 tys. zł, zaś w roku 2020 – 548,8 tys. złotych. W sumie w latach 2019 – 2020 pozyskano 1.113.852,49 zł. Największą jednorazową dotacją pozyskaną z Fundacji JSW była darowizna w kwocie 270 tys. złotych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Połomia w 2019 roku.
Również w bieżącym roku będą realizowane kolejne projekty.


Następnie omówiono realizację zadań z Funduszu Sołeckiego w 2020 r. i zadania na 2021 rok. W bieżącym roku każde z sołectw ma do wydania 61.165 złotych. Zadania zostały wskazane i uchwalone na Zebraniach Wiejskich.


Na Komisji zostały przedstawione działania Gminy związane z ochroną powietrza i klimatu.
W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Mszana w roku 2020 gmina dotowała wniosko na wymianę kotłów. Zrealizowano 100 inwestycji - zlikwidowano 95 sztuk wyeksploatowanych kotłów węglowych oraz 5 szt. wyeksploatowanych kotłów gazowych.
Od lipca 2020 roku działa w Urzędzie Gminy w Mszanie Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. Za jego pośrednictwem w zeszłym roku mieszkańcy złożyli 105 wniosków o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze.


W sprawach bieżących Komisja opiniowała projekty uchwał na sesję Rady Gminy.

  • a/ projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu - ustalono, że Gmina przekaże 200.000 złotych, a kwota ta zostanie w tym roku przeznaczona na budowę kolejnego odcinka chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Centralnej w Połomi. Szczegóły określi porozumienie zawarte z Powiatem.
    Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
  • b/ projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2021 – 2028.
    Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt.
  • c/ projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2021 rok, który zakłada m.in. wprowadzenie dodatkowego zadania: wykonanie modernizacji dużej niecki basenowej na Krytej Pływalni w Połomi, na co zaplanowano 350.000,00 złotych.
    Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie