A- A A+
Projekty unijne

Informacja z posiedzenia Komisji BiI w dniu 14 grudnia 2020 r.

Na swoim posiedzeniu 14 grudnia Komisja Budżetu i Infrastruktury omawiała przetargi rozstrzygnięte w bieżącym roku, inwestycje, założenia dla „Akcji Zima” w sezonie 2020/2021 oraz opiniowała projekt budżetu na 2021 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.


W I półroczu 2020 roku przeprowadzono 8 postępowań przetargowych, w II półroczu – 17, w tym dwa postępowania są w trakcie. Zakończonych i w trakcie jest również wiele inwestycji, które zostały szczegółowo omówione.

Po analizie projeku budżetu na 2021 rok i WPF na lata 2021 - 2028 Komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty.

Przyjęto również plan pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury na 2021 rok.

W sprawach bieżących Komisja opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy. Pozytywnie zostały zaopiniowane projekty w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Mszana na 2020 rok.
- wydatków budżetowych, których realizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r.
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana.
- oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie