Po posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji z 28.06.2019

Przedmiotem posiedzenia w dniu 28 czerwca 2019 r. była analiza petycji z dnia 10 czerwca 2019 r. o możliwość budowy na terenie rolnym. Petycja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji – Pani Aleksandra Tkocz poinformowała, że możliwość tzw. zabudowy zagrodowej (na terenie rolnym przez rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne) istnieje jedynie wtedy, gdy dopuszcza ją miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Gminie Mszana mpzp dopuszcza jedynie rozbudowę istniejącego gospodarstwa.


Tego samego dnia, co petycja, do Urzędu Gminy wpłynęło również pismo wnioskodawczyni w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę – opinii czy na wskazanej działce można budować. W związku z tym pismem Urząd Gminy wysłał pismo do projektanta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z prośbą o wydanie opinii, czy na terenie rolnym rolnik może wybudować budynek mieszkalny z gospodarczym. Opinia od projektanta jeszcze nie wpłynęła.

Po analizie petycji i stanu faktycznego Komisja Skarg Wniosków i Petycji w głosowaniu jednogłośnie zawnioskowała, że z rozpatrzeniem petycji należy poczekać na opinię projektanta mpzp. Jeśli będzie ona pozytywna, petycję można będzie załatwić pozytywnie. Jeśli projektant nie dopuści możliwości zabudowy zagrodowej na wnioskowanej działce, Komisja będzie analizować, czy wnioskować o zmianę studium, co jednak wiąże się dla Gminy z dużymi kosztami, jest również czasochłonne.

W porządku obrad posiedzenia był również wybór wiceprzewodniczącego Komisji. Została nią wybrana Radna Magdalena Herman.

Protokół z posiedzenia w załączeniu

 

Załączniki:
Pobierz plik (protokol_1_KSWiP.pdf)protokol_1_KSWiP.pdf[ ]1249 kB