A- A A+
Projekty unijne

Po II posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 24 lipca 2019 r.

10 czerwca br. do Urzędu Gminy wpłynęła petycja mieszkanki Połomi o możliwość budowy na terenie rolnym.


II posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 24 lipca. Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji przedstawiła pismo projektanta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będące odpowiedzią na pismo z Urzędu Gminy z prośbą o wydanie opinii, czy na terenie rolnym rolnik może wybudować budynek mieszkalny z gospodarczym.


Opinia projektanta wskazuje, że mpzp nie zawiera wyraźnego zakazu budowy zagrodowej, realizacja zabudowy zagrodowej nie zmieni przeznaczenia gruntów rolnych pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej i ww. grunty rolne nie stracą charakteru gruntu rolnego.


W świetle powyższego projektant prezentuje stanowisko, iż ustalenia mpzp nie stanowią podstawy prawnej odmowy udzielenia pozwolenia na budowę na tym terenie zabudowy zagrodowej związanej bezpośrednio z produkcją rolna.


W związku z pozytywną opinią projektanta planu, który dopuszcza możliwość zabudowy zagrodowej na wnioskowanej działce, przedmiot petycji traci zasadność.


W związku z tym Komisja Skarg Wniosków i Petycji wnosi do Rady Gminy o odrzucenie petycji jako bezzasadnej. Wniosek został poddany pod głosowanie. „Za” opowiedziało się jednogłośnie 7 członków Komisji.


Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie