Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Mszana.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza petycji z dnia 14.11.2019 r. o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe.
3. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji
/-/ Elżbieta Skorupa