Informacja po 4. posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja zajęła się analizą petycji, która wpłynęła do Rady Gminy dnia 15 listopada br. - o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe. Petycję złożył Pan Tomasz Miłowski, mieszkaniec Rybnika.


Temat informowania i edukowania mieszkańców w zakresie właściwego spalania paliw stałych ze stronu Urzędu Gminy przedstawiła Pani Dorota Rajszys, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych. Akcje informacyjne są przez Urząd systematycznie prowadzone, natomiast temat jest ważny i dalsza edukacja na pewno jest niezbędna.


Protokół z posiedzenia Komisji i wniosek Komisji do Rady Gminy  załączniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (prot petycjaksiw.pdf)prot petycjaksiw.pdf[ ]3542 kB