Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych – 16 kwietnia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia było bezrobocie na terenie Gminy Mszana. Temat aktualnych problemów na rynku pracy omówiła Pani Anna Słotwińska - Plewka, dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl.

 

Obecnie z terenu Gminy Mszana w PUP jako bezrobotni zarejestrowanych jest tylko 76 osób, co stanowi spadek o prawie połowę do tego samego okresu 2-3 lata wcześniej. Obecnie nie można mówić, że problemem na rynku pracy jest bezrobocie, ale brak pracowników, co stanowi duży problem dla lokalnych firm.


W temacie zakończenia finansowania przez PUP tzw. prac społecznie użytecznych Pani Dyrektor wyjaśniła, że w tym roku po prostu zabrakło środków na tę formę aktywizacji zawodowej, ponieważ PUP otrzymał znacznie mniejsze fundusze niż przed rokiem.


W sprawach bieżących Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024, przygotowany i omówiony przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie.

 

  • spoleczna_kwiecien_00
  • spoleczna_kwiecien_01
  • spoleczna_kwiecien_02
  • spoleczna_kwiecien_03