Zawiadomienie o 10. posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych

Zawiadamiam, że w dniu 3 września 2019 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Mszana.

 

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 01.08.2019 r.
2. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.
3. Realizacja programów rządowych przez placówki oświatowe w 2019 roku.
4. Stypendia i nagrody wypłacane z budżetu gminy.
5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
/-/ Rafał Bura