Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych

Zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Mszana.

 

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 7 listopada 2019 r.
2. Infrastruktura sportowa oraz realizacja działań sportowych na terenie gminy.
3. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku oraz projekt programu na rok 2020.
4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
5. Informacja o stanie realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
6. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
/-/ Rafał Bura