A- A A+
Projekty unijne

Po posiedzeniu Komisji 5 grudnia 2019 r.

5 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Głównymi tematami były: projekt budżetu na 2020 rok ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie polityki społecznej oraz opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.


Projekt budżetu omówiła Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior. Radni zapoznali się z planem dochodów i wydatków w działach: oświata i wychowanie, kultura i sport oraz pomoc społeczna.
Następnie Komisja przyjęła plan pracy na 2020 rok.


W sprawach bieżących Komisja opiniowała dwa projekty uchwał:
- projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Gogołowe, który zakłada wyrażenie zamiaru przez Radę Gminy likwidacji LO, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gogołowej z końcem roku szkolnego 2019/2020, tj. z dniem 31 sierpnia 2020 r. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację jest powtarzający się brak naboru do klasy I LO.
Obecnie w LO zatrudnionych jest 2 pracowników niepedagogicznych /sprzątaczka i referent/ oraz 10 nauczycieli na cząstkę etatu. Nauczyciele w Zespole Szkół w Gogołowej prowadzą zajęcia zarówno w Szkole Podstawowej jak i w Liceum Ogólnokształcącym. Gmina będzie czyniła starania, aby wszyscy pracownicy pedagogiczni z likwidowanego LO znaleźli zatrudnienie w szkołach podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym.
Sekretarz Gminy Pani Joanna Szymańska poinformowała, że projekt uchwały był konsultowany z kuratorium, które widzi zasadność likwidacji szkoły w sytuacji braku naboru. Odbyło się również spotkanie władz Gminy z nauczycielami i dyrekcją LO, na których zostały przedstawione obiektywne przesłanki. Obecnie w LO w Gogołowej istnieje tylko 1 oddział – jest to klasa III, licząca 9 uczniów. Nabory do klasy I w dwóch ostatnich latach nie powiodły się z powodu braku chętnych.
Po zapoznaniu się z uzasadnieniem uchwały Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt.
Również pozytywnie Komisja Zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Wcześniej obowiązująca uchwała w tym temacie, podjęta w 2017 roku, odnosiła się tylko do przedszkoli publicznych, natomiast od września 2019 roku powstał oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gogołowej, dlatego należy dostosować przepisy do obecnych zmian.


Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie