Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych 27 sierpnia br.

Zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Mszana.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 24 czerwca 2020 r.
3. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.
4. Realizacja programów rządowych przez placówki oświatowe w 2020 r.
5. Stypendia i nagrody wypłacane z budżetu gminy.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
/-/ Rafał Bura