A- A A+
Projekty unijne

Po wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury

5 września odbyło się łączone posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury.

 


Gośćmi posiedzenia byli przedstawiciele władz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na czele z wiceprezesem Arturem Dyczko. W temacie współpracy Gminy z JSW Wójt Gminy poinformował, że po długich i trudnych negocjacjach udało się podpisać ugodę mediacyjną w sprawie bezumownego korzystania z działek gminnych położonych na terenie zwałowiska Pochwacie. Tytułem ugody do budżetu Gminy wpłynie 9,7 mln złotych.
Przedstawiciele JSW zaprezentowali plany gospodarki kruszywami i odpadami wydobywczymi na terenie Gminy - głównie zwałowiska Pochwacie. Władze spółki zadeklarowały także rozmowy z najbardziej zainteresowanymi – czyli mieszkańcami sołectwa Gogołowa.


Komisje analizowały także wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. - temat omówiła Skarbnik Małgorzata Gąsior. Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 17.023.845,05 co stanowi 46,94 % i jest prawidłowe. Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 21.563.467,49 zł co stanowi 51,91 % i również jest prawidłowe.


W sprawach bieżących komisje opiniowały projekty uchwał:
a/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3;
Chodzi o działki na terenie zwałowiska Pochwacie. Zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej nieruchomości temu samemu najemcy, czyli JSW S.A., musi wyrazić Rada Gminy. Miesięczny dochód z tytułu dzierżawy wyniesie 210 tys. zł.
Obie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

b/ w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/2/2009 Rady Gminy Mszana z dnia 02 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli". Zgodnie z nowymi przepisami nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysokości minimalnej 300 zł. Natomiast w odniesieniu do opiekunów oddziału przedszkolnego wysokość tego dodatku ustala Rada Gminy. Komisje zaproponowały kwotę tego dodatku w wysokości również 300 zł, czyli takiej samej, jak dla nauczyciela wychowawcy w szkole.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

c/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Po przetargu na wybór firmy odbierającej odpady komunalne i po skalkulowaniu stawki musi ona na przyszły rok wynieść 21,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, w przypadku selektywnej zbiórki odpadów. Mimo podwyżki stawki i tak będzie ona niższa niż w niektórych sąsiednich gminach, np. w Wodzisławiu, gdzie wynosi 26 zł, a mieszkańcy nie mają darmowych worków na śmieci, ani wielu innych udogodnień, które są w naszej gminie.
Obie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Radni zapoznali się z wizualizacją Projektu Funkcjonalno-Użytkowego rewitalizacji centrum Gogołowej, na który składa się budynek wielofunkcyjny dla ośrodka kultury i straży pożarnej, z salą na ok. 100 osób, sztolnia pokazowa będąca elementem sceny plenerowej, altana inhalacyjna, altana sołecka, place zabaw dla dzieci, parkingi i zieleń urządzona. Inwestycja ma być realizowana w trzech etapach. Pierwszym będzie wybudowanie obiektu wielofunkcyjnego. Gmina rozważa przeprowadzenie rewitalizacji podobnie jak w przypadku centrum Połomi, a więc na zasadzie „projektuj i buduj”. Gmina będzie również zabiegać o środki zewnętrzne na tę inwestycję z programów rewitalizacyjnych, co będzie możliwe dzięki posiadaniu PFU.

 

  • 2019_09_komisja_wspolna_01
  • 2019_09_komisja_wspolna_02
  • 2019_09_komisja_wspolna_03
  • 2019_09_komisja_wspolna_04
  • 2019_09_komisja_wspolna_05

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie