Zawiadomienie o łączonym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury

Zawiadamiam, że w dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Mszana.

 

Porządek posiedzenia:
1. Propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020 r.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 3 września 2019 r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 5 września 2019 r.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury z dnia 19 września 2019 r.
5. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski