7 listopada odbyło się łączone posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury

Łączone posiedzenie Komisji zostało zwołane w sprawie wypracowania stawek podatkowych i opłat lokalnych na przyszły rok.


Propozycje stawek omówiła kolejno Skarbnik Małgorzata Gąsior, porównując je do lat poprzednich oraz do gmin ościennych, a także do stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.
W niektórych pozycjach zaproponowano podniesienie stawki jedynie o wskaźnik inflacji, czyli 1,8 %, w innych wzrost jest nieco większy, tak by nasza Gmina miała stawki podobne, aczkolwiek nadal niższe, niż gminy sąsiednie.
Omówiono i przegłosowano kolejno wszystkie propozycje stawek, co znalazło odzwierciedlenie w projekcie uchwał podatkowych.
Obie Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały te projekty.


Komisje pozytywnie zaopiniowały również projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Mszana.