Łączone posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury w dniu 27.10.2020

Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2020 roku o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana odbędzie się łączone posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana.


Z uwagi na stan epidemiczny obrady częściowo odbędą się zdalnie, za pomocą systemu e-sesja.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury z dnia 14 września 2020.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 16 września 2020 r.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy.
5. Plany Centralnego Portu Komunikacyjnego dot. Gminy Mszana.
6. Propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2021 r.
7. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku oraz projekt programu na rok 2021.
8. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku oraz projekt programu na rok 2021.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Tomasz Mrowiec