Rada Gminy

Rada Gminy Mszana kadencji 2018 - 2023

Przewodniczący Rady Gminy - Marek Liśnikowski,

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Tomasz Mrowiec

Radny Rafał Bura, Radny Roman Bura, Radny Roman Goik, Radna Magdalena Herman, Radny Marek Kotula, Radny Piotr Kuczera, Radna Celina Mizia, Radna Ilona Mura, Radny Krzysztof Rduch, Radna Elżbieta Skorupa, Radna Wioleta Szotek, Radna Ewa Wawrzyczny, Radna Beata Wieszołek

 • 01_Przewodniczcy_RG_Linikowski_Marek
 • 02_Wiceprzewodniczcy_RG_Mrowiec_Tomasz
 • 03_Radny_Bura_Rafa
 • 04_Radny_Bura_Roman
 • 05_Radny_Goik_Roman
 • 06_Radna_Herman_Magdalena
 • 07_Radny_Kotula_Marek
 • 08_Radny_Kuczera_Piotr
 • 09_Radna_Mizia_Celina
 • 10_Radna_Mura_Ilona
 • 11_Radny_Rduch_Krzysztof
 • 12_Radna_Skorupa_Elbieta
 • 13_Radna_Szotek_Wioleta
 • 14_Radna_Wawrzyczny_Ewa
 • 15_Radna_Wieszoek_Beata

Rada Gminy Mszana kadencji 2014 - 2018

Przewodniczący - Kaperczak Andrzej, Wiceprzewodnicząca - Tatarczyk-Sitek Wiesława

Radny Berger Sebastian, Radny Brudny Adam, Radny Bura Rafał, Radny Bura Roman, Radna Cieślik Jolanta, Radny Kotula Marek, Radny Kuczera Piotr, Radny Liśnikowski Marek, Radny Mrowiec Tomasz, Radny Mura Łukasz, Radny Wala Jarosław, Radna Wieszołek Beata, Radny Wita Alojzy


Rada Gminy Mszana kadencji 2010 - 2014

Przewodniczący - Wroński Tadeusz, Wiceprzewodniczący - Andreczko Mirosław

Radny Brudny Adam, Radny Bura Roman, Radna Cieślik Jolanta, Radny Grzonka Marian, Radny Kaperczak Andrzej, Radny Kozielski Mirosław, Radny Kuczera Piotr, Radny Sitek Piotr, Radny Tatarczyk Roman, Radna Tatarczyk-Sitek Wiesława, Radna Trojan Maria, Radny Winkler Mirosław, Radny Wita Alojzy