A- A A+

Wybory Samorządowe 2018

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ NA URZEDNIKA WYBORCZEGO

Wymagania dotyczące kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria :

 

- posiadać wykształcenie wyższe;

- nie wykonywać swojej funkcji w gminie na obszarze której ma miejsce zatrudnienie;

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nie należeć do partii politycznej;

- nie prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnieniem funkcji;

- nie być ujętym w stałym rejestrze wyborców objętych zakresem działania tego urzędnika (nie dotyczy miasta na prawach powiatu);

- nie być kandydatem w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej.

Składanie zgłoszeń:

Zgłoszenia wg wzoru należy przesłać w terminie do 6 kwietnia 2018 r. na adres :

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej

a) ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem na kopercie  „zgłoszenie – urzędnik wyborczy”

Zgłoszenie powinno zawierać :

- podpisany, opatrzony datą i wypełniony wzór zgłoszenia;

- kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostają w delegaturze bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje dot. urzędników wyborczych znajdują się w Kodeksie wyborczym - rozdział 9 "Urzędnicy wyborczy" oraz w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ: https://bielsko-biala.kbw.gov.pl/

 


Facebook

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie