Urząd Gminy Mszana

Chcesz odpłatnie pomóc osobom z niepełnosprawnościami? Zgłoś się do PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem w 2022 r. pomocy osobom z niepełnosprawnościami w formie umowy zlecenia w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022) lub
  2. osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przyznawane są w wymiarze 240 godzin w całym okresie trwania Programu (tj. od marca do grudnia 2022 r.).

Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej będzie świadczona w godzinach od 6.00 do 22.00 przez 7 dni w tygodniu (40 zł brutto za godzinę  wraz z kosztami pracodawcy).

Zakres świadczonych usług:

  1. odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa,
  2. okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków,
  3. zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację dla opiekunów.

 Niezbędne dokumenty:

Karta zgłoszenia osoby zainteresowanej świadczeniem usług w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.

Dokumenty można składać w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (pokój nr 11), ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.00, drogą mailową na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza platformy E-PUAP: /pcpr_wodz/skrytka

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 455 14 30, (32) 454 71 06  wew. 38. Osoby upoważnione do kontaktu: Jolanta Podleśny, Izabela Mitko.

Nabór do programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 prowadzony jest od 18 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 r.

POBIERZ – Karta zgłoszenia osoby zainteresowanej świadczeniem usług w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności