Urząd Gminy Mszana

Dotacja na rozwój czytelnictwa dla Szkoły Podstawowej w Mszanie

Urząd Gminy w Mszanie  zgodnie z § 11  ust. 9  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2682) informuje, iż w roku 2024  wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w wysokości 12.000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie.   

Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej  oraz realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności