Urząd Gminy Mszana

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 2023

 

18 listopada Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowym Tygodniem Wiedzy o Antybiotykach obchodzonym w dniach 18-24 listopada br.

Europejski Tydzień Wiedzy o Antybiotykach    
Obydwie kampanie – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach – mają na celu zwrócenie uwagi na problem narastania oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u ludzi.  W bieżącym roku szczególny nacisk położono na cele określone w przyjętym w czerwcu 2023 roku zaleceniu Rady Unii Europejskiej (2023/C 220/01) w sprawie wzmożenia działań UE na rzecz intensyfikacji działań w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie”. Koncepcja „Jedno zdrowie” oznacza podejście zakładające działania na rzecz współpracy wielu dyscyplin lokalnych, na szczeblu krajowym i globalnym w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia dla ludzi,zwierząt i środowiska.
WHO oraz ECDC zachęcają do prowadzenia działań zwiększających świadomość zarówno ogółu społeczeństwa, jak i pracowników ochrony zdrowia, weterynarii, ochrony środowiska
i administracji państwowej na temat tego, czym jest oporność na antybiotyki oraz przekazywania informacji o jej konsekwencjach.

 

Więcej informacji znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności