Urząd Gminy Mszana

Gmina wysoko pod względem liczby złożonych deklaracji CEEB

Gmina Mszana jest obecnie na trzecim miejscu w województwie śląskim wśród gmin z największą liczbą złożonych deklaracji CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Na 2290 punktów adresowych, złożono 693 deklaracje, co stanowi 30%.

Do kiedy mam złożyć deklarację?

Przypominamy, że do 30 czerwca każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do zgłoszenia do CEEB źródeł ogrzewania oraz stosowanych do ogrzewania paliw. Obowiązek ten wszedł w życie od 1 lipca 2021 r. na mocy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Obowiązek dotyczy zarówno właścicieli/zarządców budynków i lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Obowiązek ten ma być realizowany poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Można tego dokonać w formie elektronicznej (przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-dowodu) lub papierowo składając deklarację w urzędzie gminy. Deklaracje w wersji papierowej są do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Mszanie, ul. 1 Maja 81.

W przypadku budynków nowo powstałych i budynków, w których nastąpiło uruchomienie nowego źródła ciepła po 1 lipca 2021 r. czas na zgłoszenie do CEEB wynosi 14 dni.

Gdzie uzyskam więcej informacji?

Więcej informacji można uzy-skać również dzwoniąc do Urzędu Gminy Mszana pod numery tel.: 32 475 97 76, 32 475 97 48, 32 475 97 47. Materiały informacyjne znajdują się także na stronie internetowej Gminy Mszana, w zakładce: Dla Mieszkańca - Ochrona Powietrza - CEEB.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności