Urząd Gminy Mszana

Powitanie wiosny na nowym boisku w Gogołowej

Społeczność Szkoły Podstawowej w Gogołowej zorganizowała dziś, na powitanie wiosny, uroczyste otwarcie nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego.

Były występy dzieci i młodzieży, podziękowania dla władz Gmina Mszana, firmy, która zrealizowała inwestycję i byłej senator Ewie Gawęda, która wsparła starania gminy o pozyskanie dofinansowania do inwestycji. 

O projekcie

Boisko zrealizowano w ramach projektu pn. "Aktywizacja życia społecznego i poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej sołectwa Gogołowa".

Głównym celem zadania było utworzenie miejsca, które będzie zarówno przestrzenią do integracji, zwłaszcza w szczególnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy (okres wychodzenia z pandemii), a także strefą poprawy kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej.

Inwestycja obejmuje rozbudowę infrastruktury sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska z nawierzchni bezpiecznej, budowę ogrodzenia w tym piłkochwytów, budowę i remont chodników, remont istniejącej drogi dojazdowej i p.poż wraz z oświetleniem, powiększenie placu manewrowego i usytuowanie 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę istniejących miejsc parkingowych. Inwestycja ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności, ze względu na lokalizację obiektu w centrum wsi oraz niewystarczającą liczbę obiektów sportowych i rekreacyjnych w sołectwie Gogołowa oraz na terenie całej gminy.

Sołectwo Gogołowa jest nie tylko obszarem, w którym funkcjonowało kiedyś państwowe gospodarstwo rolne. Obecnie mieszkańcy zmagają się również z negatywnymi skutkami eksploatacji górniczej. Z tego też powodu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowi szansę na poprawę jakości życia i zdrowia społeczności lokalnej.

Rozwój bazy sportowej w Gminie Mszana, wpisuje się również w profilaktykę przeciwdziałania patologiom społecznym, na które najbardziej narażeni są dzieci i młodzież, a których szczególną koncentrację obserwuje się na obszarze rewitalizacji. W Gminie Mszana obszarem rewitalizacji, zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji, jest właśnie sołectwo Gogołowa. Realizacja zadania przyczyni się więc do zwiększenia integracji lokalnej społeczności, poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców gminy, oraz osiągnięcia strategicznych celów rewitalizacyjnych.

Całkowity koszt zadania: 2.877.231,58 zł

Dofinansowanie: 2.500.000 zł

Projekt został zrealizowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności