Urząd Gminy Mszana

Ze względu na wnioski pasażerów MZK wprowadza wiosenne zmiany na 19 liniach

Najpoważniejszą zmianą jest reorganizacja linii S15, na której autobusy kursowały okrężnie. Wariant ten nie do końca się sprawdził, więc zdecydowano o podzieleniu kursu na trasę: Dworzec Zdrój - Krzyżowice Kościół-Parking. Autobusy będą jeździć w obu kierunkach przez ul. Świerklańską przejmując niejako połączenia linii S18 i S17, które zostaną zwieszone. Na linii S15 nastąpi zmiana godzin odjazdu autobusów i zwiększona zostanie liczba kursów. W związku z tymi zmianami, z obsługi linii wyłączone zostaną przystanki „Szeroka-Fredry”, „Szeroka Kaplica”, „Gagarina-Norwida” i „Szeroka-Gagarina”.

Pozostałe zmiany na liniach (dni robocze):

Linia B15

Nastąpi zmiana godziny rozpoczęcia porannego kursu z przystanku „Ruptawa Cmentarz”. W dni wolne od nauki autobus wyjedzie o godz. 7.15 i zakończy trasę na „Dworcu Arki Bożka. Ponadto kurs z przystanku „Bzie Szkoła” przesunięty zostanie z godz. 7.15 na 7.55 (dni wolne od nauki). W dni nauki kursy zostaną skrócone do przystanku „Zebrzydowice Szkoła”.

Linia C10
Kurs z „Dworca Arki Bożka” z godz. 17.45 przesunięty zostanie na godz. na 17.35, natomiast ten z „KWK Jas-Mos” z godz. 8.25 na 8.20, a kurs z godz. 21.18 na 21.35.

Linia C11
Zawieszony zostanie kurs z przystanku „Chlebowa Pętla” o 22.15

Linia C12
Pojawi się nowy kursu o godz. 7.15 z „Dworca Arki Bożka”

Linia C13
Nastąpi przesunięcie kursu z „KWK Jas-Mos” z godz. 8.21 na 8.25.

Linia C17
Zawieszone zostaną dwa kursy: z „Dworca Arki Bożka” o 20.55 i z „KWK Jas-Mos” o 21.35.

Linie C19
Wydłużona zostanie trasa kursu o godz. 7.10 z „Osiedla Bogoczowiec”. Rozpocznie się na przystanku „Boża Góra Prawa” i obsłuży przystanki na „Osiedlu Przyjaźń”. W związku z tym zawieszona zostanie linia C20, która do tej pory miała tylko jeden kurs.

Linia M10
Kilka kursów z „Dworca Arki Bożka” zostanie przesunięta w czasie: z 8.50 na 9.05, z 15.35 na 15.20, z 17.40 na 17.45 i z 22.20 na 22.23. Ponadto nastąpi przesunięcie kursu z przystanku „Szotkowice” z godz. 8.41 na 8.55, z 9.26 na 9.45 i z 16.46 na 16.50.

Linia S10
Nastąpi przesunięcie kursu z „Dworca Arki Bożka” z godz. 16.25 na 16.35 i z przystanku „Żory CP” z godz. 10.05 na 10.00, z 13.55 na 14.00, z 14.55 na 15.20 oraz z godz. 23.00 na 23.10,

Linia S11
Od 1 marca kurs z „Żory CP” zostanie przesunięty w czasie z godz. 10.40 na 10.35 i z godz. 15.15 na 15.00,
Linia S12
Przesunięcie kursu z przystanku „Armii Krajowej WORD” z godz. 7.10 na 7.20 i z „KWK Borynia” z godz. 15.10 na 15.05,

Linia S14
Zaplanowano przesunięcie kursów z przystanku „Armii Krajowej WORD” z godz. 6.20 na 5.55 z 14.55 na 14.35, z 15.25 na 15.30, z 23.00 na 23.10, a także kursów z „KWK Borynia” z godz. 15.25 na 15.15, z 23.30 na 23.37

Linia S16
Tutaj nastąpi przesunięcie kursu z przystanku „KWK Borynia” z godz. 5.30 na 5.40,

Linia W11
Przesunięty w czasie zostanie kurs z Dworca Autobusowego w Wodzisławiu z godz. 14.30 na 14.45, a także kurs z „Dworca Zdrój” z 6.35 na 6.50. Oba kursy będą wydłużone do ronda na Mszanie.

Rozkład jazdy obowiązujący od 1 marca dostępny na stronie mzkjastrzebie.com

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności