Urząd Gminy Mszana

Informacja o podatku, opłacie za śmieci i dyżurach sołtysów

15 września upływa termin zapłaty III raty podatku od nieruchomości i rolnego. Opłaty można dokonać w banku lub przez Internet na wskazany w decyzji numer rachunku, w Referacie Finansów Urzędu Gminy Mszana oraz u sołtysa.

Dyżury sołtysów

Dla osób, które chcą zapłacić podatek u sołtysa podajemy dni i godziny dyżurów:

  1. Sołtys Mszany Ilona Mura będzie dyżurować w dni powszednie od 5 do 15 września na parterze Urzędu Gminy Mszana w sali USC, od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 15.00, w piątek od 8.00 do 14.00.
  2. Sołtys Połomi, Mirosława Piechaczek, będzie pobierać podatek od 11 do 15 września, od godz. 8.00 do 14.00 - w pomieszczeniu na parterze Ośrodka Kultury w Połomi.
  3. Sołtys Gogołowej, Anna Orszulik-Oślizlok, będzie dyżurować w sklepie w Gogołowej przy ul. Słonecznej 2, w dniach 12, 13, i 15 września w godzinach 8.00 - 12.00, a 14 września (czwartek) od godz. 14.00 do 16.00.

Mieszkańcy są proszeni o zabranie ze sobą decyzji podatkowych. Jest możliwość płacenia kartą.

Termin opłaty za odbiór odpadów

Referat Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Mszana przypomina również, że 15.09.2023 r. upływa termin III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia