Urząd Gminy Mszana

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały

 

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 24 sierpnia 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu  uchwały Rady Gminy Mszana w sprawie zmiany uchwały nr XI/75/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszana

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.138.2023 z dnia  23 sierpnia 2023 r.   

Prosimy o przekazywanie swoich opinii, wniosków i zastrzeżeń na adres: kei@mszana.ug.gov.pl .

 

 

Wójt

/-/ mgr Mirosław Szymanek

 

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności