Urząd Gminy Mszana

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 16 listopada 2023 r. do 20 listopada 2023 r. do godz. 12.00 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR AEI.0050.212.2023.

Prosimy o przekazywanie swoich opinii, wniosków i zastrzeżeń na adres: poczta@opsmszana.pl.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Wójta.pdf
Format: pdf, 38.89 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności