Urząd Gminy Mszana

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Wójt Gminy Mszana zaprasza, organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Gminy w Mszanie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2024 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   28.05.2024 r.
Termin zakończenia konsultacji:  31.05.2024 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 31.05.2024  (tj. piątek) do godz. 14:00.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.100.2024 z dnia 28.05.2024 r. 

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, który opublikowany zostanie najpóźniej 7 dni po zakończeniu konsultacji.

Państwa opinie, wnioski oraz zastrzeżenia prosimy przesyłać na adres: iwona.cofalik@mszana.ug.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

Projekt uchwały
Format: pdf, 2.07 MB
Zarządzenie Wójta Gminy
Format: docx, 14.41 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności