Urząd Gminy Mszana

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały

Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 30 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mszanie.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR AEI.0050.142.2023 (w załączniku).

Prosimy o przekazywanie swoich opinii, wniosków i zastrzeżeń na adres: poczta@opsmszana.pl

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Wójta konsultacje.pdf
Format: pdf, 47.2 kB
Projekt_uchwały_zespół interdyscyplinarny.pdf
Format: pdf, 232.23 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności