Urząd Gminy Mszana
Powróć do: Dla Przedsiębiorcy

Obsługa inwestora

Obsługą inwestora w Urzędzie Gminy Mszana zajmuje się insp. ds. rozwoju gospodarczego i promocji gminy:

mgr JACEK WNUK

pokój nr 11
jacek.wnuk@mszana.ug.gov.pl
tel.: 32/ 475 97 74

  • PL Informacje dotyczące terenów inwestycyjnych można uzyskać pod numerem telefonu: tel.: +48 32 475 97 74, mobile: 00 48 605 081 087
  • IT  Informazioni sulle aree di investimento possono essere ottenute chiamando: +48 32 475 97 74, mobile: 00 48 605 081 087
  • ES  Información acerca de las áreas de inversión puede ser obtenida llamando: +48 32 475 97 74, mobile: 00 48 605 081 087
  • DE  Informationen über Investitionsbereiche können durch den Aufruf erhalten: +48 32 475 97 74, mobile: 00 48 605 081 087
  • RU Информация об инвестиционных областей могут быть получены с помощью вызова: +48 32 475 97 74, mobile: 00 48 605 081 087